See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Teadete arhiiv

Teisipäeval 14. Novembril lähevad 6-7 aastased Vallatud ja Naksitrallid vaatama etendust „Sipsik”

Vallatute ja Vandersellide koolieelikud on kutsutud Lauliku lasteaeda vaatama etendust „Sipsik”

Etenduse pilet maksab 1€ ja saadud tulu läheb vähekindlustatud perede toetamiseks.

Lapsed lahkuvad lasteaiast peale hommikusööki ning on tagasi lõunasöögiks.

Hommikusöök on sellel päeval 8.45

 

Kolmapäeval 15. novembril Krõllide õppekäik „Puhta vee teemaparki”

Kolmapäeval, 15. novembril sõidavad Krõllid Puhta vee teemaparki”

Sellel hommikul sööme hommikusöögi varem ja lahkume lasteaiast tellitud bussiga 9.00

Lasteaiast saame kaasa väikese oote ning lasteaeda tagasi jõudes sööme lõunat.

Tagasi Rabarüblikus oleme umbes 15.30

 

Programmi „Veetarga Retk puhta vee tekkekohas” kirjeldus

  • Tutvume Pandivere kõrgustikku ja Pandivere-Adavere-Põltsamaa nitraaditundlikku ala, keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast.

  • Samuti tutvume piirkonna loodusega nt vaadeldakse karstivorme ja ajalugu.

  • Kujundame hoiakuid puhtast joogiveest kui loodusväärtusest;

  • parandame õpilaste omavahelise koostöö ning loodusteadusliku uurimismeetodi rakendamise oskusi.

  • Tõstame programmist osavõtjate teadlikkust säästvast arengust ja looduskaitsest.

  • Kujundame arusaamist, et joogivesi ei tule pudelist, vaid maa seest.

 

Kuna oleme ühinenud Tallinna Haridusameti ja Keskkonnainvesteeringute Keskuse ühisprojektiga "Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna lasteaedadele 2017/2018 õ.a." Siis programmi finantseerib KIK ja lastevanemate lisakulutusi teha ei ole vaja.

 

Laps, kes ei soovi retkel osaleda või jõuab lasteaeda peale kella üheksat, saab oma päeva veeta kõrval rühmas.