See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Teadete arhiiv

tallinn

Seoses eriolukorraga otsustas Tallinna linnavalitsus, et munitsipaallasteaedades käivate laste vanemad ei pea kohatasu eest maksma alates 16. märtsist kuni uue korralduseni.

Tallinna Linnavolikogu 26.03.2020 määrusega<https://oigusaktid.tallinn.ee/?id=3002&aktid=142953&fd=1&leht=1&q_sort=elex_akt.akt_vkp> kehtestati lasteaia kohatasu vabastus tähtajatult ehk kuni uue määruse vastuvõtmiseni.

Linnapea Mihhail Kõlvarti sõnul puudutab otsus kõiki lapsevanemaid, sõltumata sellest, kas laps käib praegu lasteaias või mitte.

Praeguse seisuga jäävad lasteaiad avatuks ka eriolukorra ajal, kuid järgivad kindlaid juhiseid, et tagada laste tervisele kaitse.

„Peame oluliseks pakkuda elutähtsatel töödel töötavatele lapsevanematele kindlust, et nende lapsed on hoitud. Seda vajadusel ka ööpäevaringselt,“ nentis Kõlvart.