Riiklik järelvalve

Tallinna haridusasutuste üle teostab riiklikku järelevalvet  Harju Maavalitsus (riikliku järelevalve dokumendid)