See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Teenused ja hinnad

tallinn

Toitlustustasu

(Alates 01.10.2014)

Protsentuaalne toidukulu jaguneb toidukordade vahel järgnevalt


Hommikusöök 20 %
Lõunasöök 50 %
Oode 30 %


Kuni 3-aastastele lastele 1, 70 € päev.
Hommikusöök 0,34 €, lõuna 0,85 €, oode 0,51 €.


Alates 3-aastastest lastest 1,95 € päev.
Hommikusöök 0,39 €, lõuna 0,98 €, oode 0,58 €.


Alus: Väljavõte hoolekogu 24.09.2014 protokollist nr 4
Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.
Peredel, kelle kuu  sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on
võimalik taotleda toidutoetust. 

Avaldus tuleb direktorile esitada  septembri
ja jaanuari kuu 10. kuupäevaks.

 pdfAvaldus toidusoodustuse taotlemiseks39.37 KB

 

Lasteaia kohatasu

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 ja Vabariigi Valitsuse 13.12.2018 määruse nr.117 "Töötasu alammäära kehtestamine" alusel on alates 1. jaanuarist 2019 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 65,88 eurot (kajastub veebruaris 2019 väljastataval arvel)

 

Soodustuste võimalused lasteaias: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#t

 

Ruumide rent

 Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juuni 2010 nr 1-2/319

ruumide_rendihinnad_kk.pdf

Saali kasutamine - 6 eurot üks tund (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks.