See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Teenused ja hinnad

Toitlustustasu

(Alates 01.10.2014)

Protsentuaalne toidukulu jaguneb toidukordade vahel järgnevalt


Hommikusöök 20 %
Lõunasöök 50 %
Oode 30 %


Kuni 3-aastastele lastele 1, 70 € päev.
Hommikusöök 0,34 €, lõuna 0,85 €, oode 0,51 €.


Alates 3-aastastest lastest 1,95 € päev.
Hommikusöök 0,39 €, lõuna 0,98 €, oode 0,58 €.


Alus: Väljavõte hoolekogu 24.09.2014 protokollist nr 4
Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.
Peredel, kelle kuu  sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on
võimalik taotleda toidutoetust. 

Avaldus tuleb direktorile esitada  septembri
ja jaanuari kuu 10. kuupäevaks.

 pdfAvaldus toidusoodustuse taotlemiseks39.37 KB

 

Lasteaia kohatasu

Alates 01.01.2017 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 61 eurot.

Aluseks on Tallinna Haridusameti käskkiri 21.12.2017nr1.-2/674

Väjavõte Riigiteatajast: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

Soodustuste võimalused lasteaias: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#t

 

Ruumide rent

 Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juuni 2010 nr 1-2/319

ruumide_rendihinnad_kk.pdf

Saali kasutamine - 6 eurot üks tund (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks.