See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Teenused ja hinnad

Toitlustustasu

(Alates 01.10.2014)

Protsentuaalne toidukulu jaguneb toidukordade vahel järgnevalt


Hommikusöök 20 %
Lõunasöök 50 %
Oode 30 %


Kuni 3-aastastele lastele 1, 70 € päev.
Hommikusöök 0,34 €, lõuna 0,85 €, oode 0,51 €.


Alates 3-aastastest lastest 1,95 € päev.
Hommikusöök 0,39 €, lõuna 0,98 €, oode 0,58 €.


Alus: Väljavõte hoolekogu 24.09.2014 protokollist nr 4
Toiduraha suurust muudetakse vastavalt hoolekogu otsusele.
Peredel, kelle kuu  sissetulek pereliikme kohta jääb alla 95,87 €, on
võimalik taotleda toidutoetust. 

Avaldus tuleb direktorile esitada  septembri
ja jaanuari kuu 10. kuupäevaks.

 pdfAvaldus toidusoodustuse taotlemiseks39.37 KB

 

Lasteaia kohatasu

Alates 01.01.2017 on lapsevanemate poolt kaetav osa (kohatasu) ühes kalendrikuus 61 eurot.

Aluseks on Tallinna Haridusameti käskkiri 21.12.2017nr1.-2/674

Väjavõte Riigiteatajast: Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr

 

Soodustuste võimalused lasteaias: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades-3#t

 

Saali rent

Saali jt. teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga.