Õppeaasta eesmärgid

Lasteaia õppeaastaaasta eesmärgid 2016/2017

(lähtudes lasteaia õppe-ja arengukavast)

 

Põhisuunad:

  1. Õuesõpe,

  2. loodushoid,

  3. märkamine,

  4. inimlikud väärtused.

 

Üldeesmärgid:

  1. Märkame abivajajaid,

  2. märkame erinevusi ja oleme heatahtlikud ning arvestavad,

  3. avastame ja uurime loodust meie ümber.


Aasta teema õppeaastal 2016/2017 Hea sõna võidab võõra väe