tallinn

Ajalugu

Meie lasteaia hoone on projekteeritud spetsiaalselt lasteaiaks. 3. märtsil 1986 avati Tallinna 167. Lastepäevakodu nime all algul 2 rühmalisena, hiljem nagu praegugi 6 rühmalisena.

Maja esimesele korrusele on ehitatud ruumid kahele sõimerühmale. Kasutuses on olnud mõlemad sõimerühmad üheaegselt mõned aastad, tavaliselt on sõimelapsi üks rühm ja aialapsi viis rühma. Lasteaia avas juhatajana Kersti Pajus, keda asendas juhataja kohusetäitjana Riina Talumets. Alates 01.juuli 1987 kuni 31.dets.1993 oli juhataja Virve Pihelgas. Alates 1994 on juhatajaks Tiiu Annus. Nõmme linnaosas ehitatakse palju elamuid ja renoveeritakse vanu. Sellest tulenevalt elanikkond täieneb ja nooreneb, seega jätkub meil lapsi ning meie olemasolu on vajalik.

TEL logo

karu

roheline kool