tallinn

Ajalugu

Meie lasteaia hoone on projekteeritud spetsiaalselt lasteaiaks. 3. märtsil 1986 avati Tallinna 167. Lastepäevakodu nime all algul kahe rühmalisena, hiljem kuue rühmalisena.

10. jaanuaril 2022 avati renoveeritud ja kahe rühma võrra suurenenud Tallinna Lasteaed Rabarüblik kaheksa rühmalise lasteaiana.

Renoveerimise eel asusid maja esimesel korrusel kaks sõimerühma. Kasutuses on olnud mõlemad sõimerühmad üheaegselt mõned aastad, tavaliselt oli sõimelapsi üks rühm ja aialapsi viis rühma.

Aastal 1986 avas lasteaia juhataja Kersti Pajus, keda asendas juhataja kohusetäitjana Riina Talumets.

Aastatel 1987-1993 oli juhatajaks Virve Pihelgas.

Aastatel 1994-2023 oli direktoriks (uus ametinimetus aastast 2000) Tiiu Annus. Oma pikaaegse tulemusliku töö eest omistati talle aastal 2023  Tallinna raemedal.

Alates 28. augustist 2023 on lasteaia direktoriks Klaire Oosim.

Peale renoveerimist töötab lasteaed kaheksa rühmalisena. Rühmade nimed said valitud Eesti lastekirjandusest lapsevanemate, laste ning õpetajate hääletustulemusena.

Maja esimesel korrusel asub kolm rühma.  Spetsiaalne ruum sõimerühmale - Klaabud, ühele liitrühmale - Sipsikud ning üks invavõimekusega rühm - Nublud. Lisaks on esimesel korrusel kõikide rühmade garderoobid ning võimlemis-ja muusikasaal.

Teisel korrusel asub viis aiarühmale sobivat rühmaruumi Krõllid, Pintselsabad, Vandersellid ja Nipsuterad. Lasteaias töötab alates 2022 aastast sobitusrühm - Naksitrallid ning selle juures paikneb individuaalse töö kabinett - Taibula.

Lisaks asuvad teisel korrusel juhtkonna, õpetajate ning erispetsialistide jaoks loodud kabinetid.

Maja keldrikorrusel asub köök, mis teenindab ainult Rabarübliku lasteaeda ning toit saabub keldrist rühmadesse toidulifti abil. Keldrikorrusel asuvad veel lasteaia abiruumid ning personali puhkeruum.

 

TEL logo

karu

roheline kool