tallinn

Korruptsiooni ennetamine

Korruptsiooni ennetamise meetmete rakendamise eest vastutab lasteaia direktor Klaire Oosim

Tallinna Lasteaias Rabarüblik on töökohad, millega kaasneb ametiseisund õppejuht ja majaperenaine.

Ametiseisundi määramine  direktori 02.02.2024 käskkiri nr 1-2/2 ametiseisundi_määramine.pdf

Korruptsiooni ennetamisel lähtutakse Tallinna Haridusameti juhtaja 15.08.2023 käskkirjaga nr T-7-1/23/278  kinnitatud juhendist

Veebikoolitused on leitavad:  www.korruptsioon.ee  

 

TEL logo

karu

roheline kool