See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Teenused ja hinnad

tallinn

Toitlustustasu

Toidukulu-paevamaksumuse_kinnitamine-alates-1-08-2020-Rabaryblik_2.odt

 

Lasteaia kohatasu

Vastavalt Tallinna Linnavolikogu 10.12.2015 määruse nr 27 “ Koolieelsete munitsipaallasteasutuste kulude vanemate poolt kaetava osa määr“ § 2 on 1. jaanuarist 2020 koolieelsete munitsipaallasteasutuste vanemate poolt kaetava osa määra suuruseks ühe lapse kohta kuus 71.25 eurot (kajastub veebruaris 2020 väljastataval arvel)

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Kohatasu-Tallinna-lasteaedades

 

Soodustuste võimalused lasteaias:  https://www.tallinn.ee/est/haridus/Soodustused-Tallinna-lasteaedades#kohatasuvabastus

 

Ruumide rent

 Saali ja teiste lasteaia ruumide ajutise kasutamise tunnihinnad on kehtestatud Tallinna Haridusameti juhataja käskkirjaga 08. juuni 2010 nr 1-2/319

ruumide_rendihinnad_kk.pdf

Saali kasutamine - 6 eurot üks tund (60 minutit) laste ringideks ja huvitegevuseks.