tallinn

Riigihanked

Tallinna Haridusameti riigihanked

Tallinna Lasteaed Rabarüblik 2024a.  riigihankeid ei planeeri.

 

Tallinna hankekorra leiad https://www.riigiteataja.ee/akt/407102017066[

Riigihange on asjade ostmine, teenuste tellimine, ideekonkursside korraldamine, ehitustööde tellimine ja ehitustööde ning teenuste kontsessioonide andmine hankija poolt, samuti ehitustööde tellimine ehitustöö kontsessionääri poolt.

Riigihangete tegevust reguleerib riigihangete seadus.

Abiinformatsiooni riigihangete ja registris avaldatavate dokumentide täitmise kohta leiad  Rahandusministeeriumi kodulehelt

 
https://www.tallinn.ee/est/haridusasutused/Riigihangete-korraldamise-uldpohimotted

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Tallinna-Haridusameti-riigihanked

 

Riigihangete arhiiv

TEL logo

karu

roheline kool