tallinn

Lasteaiast lahkumine

Lapse lasteaiast väljaarvamiseks esitab lapsevanem lasteaia direktorile avalduse. Avaldus esitatakse hiljemalt kolm päeva enne lapse lahkumist ja selles märgitakse lapse lasteasutusest lahkumise aeg.

Lapse lasteaiast lahkumisel on lapsevanem kohustatud tasuma toiduraha ja vanema poolt kaetava osa kuni lapse lasteasutusest väljaarvamise kuupäevani vastavalt esitatud arvele.

Lapse lasteaeda vastuvõtmist ja väljaarvamist reguleerib Tallinna Linnavalitsuse 27.detsembri 2006 määrus nr 109 "Laste koolieelsesse lasteasutusse vastuvõtu ja sealt väljaarvamise kord" millega saate tutvuda Tallinna Haridusameti kodulehel: http://www.tallinn.ee/est/haridus/Lasteaiakoha-taotlemine

TEL logo

karu

roheline kool