tallinn

Töötasujuhend

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasu alammäärad

 Rabarübliku_töötasu_juhend.pdf

TEL logo

karu

roheline kool