tallinn

Töötasujuhend

Töötasujuhendi koostamisel on lisaks üldistele tööõigust reguleerivatele õigusaktidele lähtutud: Tallinna Haridusameti hallatavate asutuste töötajate töötasustamise alused

 Rabaryblik_tootasujuhend-2020.pdf

 

TEL logo

karu

roheline kool