See leht kasutab töötamiseks küpsisefaile (cookies).

Keskkonna põhimõtted

tallinn

  1. Huvi ja armastuse tekitamine ümbritseva kaskkonna vastu läbi vahetu kogemuse

  2. Kogukonna kaasamine Rohelise kooli tegemistesse

  3. Lasteaia Rohelise kooli tegevmiste tutvustamine laiemale avalikkusele

  4. Tegevuste hindamine, analüüsimine ja vajadusel parendamine

  5. Õuesõppe võimaluste täiendamine ja rakendamine

  6. Lasteaia personali pidev enesetäiendamine

  7. Lasteaia õuealal liigirikkuse järjepidev laiendamine

  8. Lasteaia ökoloogilise jalajälje vähendamine

  9. Tervislikest eluviisidest lähtumine tegemiste planeerimisel