tallinn

Ressursikulu analüüs

Võrreldes kulusid aastal 2020 enne renoveerimist, mil töötasime kuuerühmalise majana ja hetkel 2022, kui on lisandunud kaks rühma, ja pidevas kasutuses on antud ajaperioodil seitse. siis on kulud muutunud.

Võrreldes kulusid 2022  sama perioodiga 2023 on kulud tõusnud. Eelmisel perioodil töötas maja seitsmerühmalisena, veebruarist 2023 on majas töötamas kaheksa rühma.

Elektrienergia tarbimimine on tõusnud. Põhjuseks on lisarühm, kolme toidulifti  intensiivsem kasutamine ja ilmselt ka automaattuled, mida ruumist lahkuja ise kustutada ei saa. Pesuruumides on põrandaküte ning majas on ventilatsiooniseadmed millede tööshoidmiseks on tarvis elektrit. Lisaks on lasteaial suur pesukuivatusmasin ja rühmades kuivatuskapid.

Küttekulu on püsinud sarnane, pisut ehk tõusnud. Jällegi on põhjuseks  rühma lisandumine.

Seega võib öelda, et siiski on toimunud küttekulude kokkuhoid, ilmselt tänu isesulguvatele ustele, soojustatud seintele.

Veekulu on kordades tõusnud. Täpset põhjust ei oska välja tuua. Ühe rühma lisandumine ei saa taolist kulu suurendada. Võimalik, et mõõdik näitas varem valesti, sest toimunud on veemõõtja vahetus.

Analüüs asub kolmel lehel. Esimesel on näha kulud enne renoveerimist. Kolmandal esimese kvartali võrdlus uues renoveeritud majas 2022 ja 2023

 RR_ressursikuluanaluus_2014_2020-22--202331.xlsx

TEL logo

karu

roheline kool