tallinn

Keskkonnatöörühma liikmed

 

Töörühma liikmed 2022-2023 õppeaastal

Liikmed:

Ingrid Ilves -aiarühma õpetaja

Reet Malm - õpetaja abi

Piia Aasmäe - õppejuht

Tiiu Annus  - direktor

Kerttu Praks  - eripedagoog

Eevi Rand - sõimerühma õpetaja

Jelizaveta Zaplatina - lapsevanem

Nõustav, koosolekutel mitte osalev liige:

Meelis Orusalu - lapsevanem

 

 Lasteaialapsi rakendame igapäevaselt vastavalt ülesannete raskusele.

TEL logo

karu

roheline kool